Desatero rodiče

1.Miluj své dítě moudře a nerealizuj prostřednictvím dítěte své nesplněné touhy.
2. Pamatuj si, že cizí děti mohou být lepší a ne každý může být mistrem světa. Pěstuj v dítěti víru v sebe, otevřený pohled na svět, na lidi, odvahu realizovat svá přání, potřebu dbát o eleganci, pracovitost.
3.Dovol svému dítěti bavit se tancem. Nezadávej dítěti úkoly nad jeho síly. Nepopoháněj ho, jen mu ukaž cestu a pomoz mu v rozvíjení tanečních dovedností ve shodě s jeho talentem a dovednostmi. Buď pro něj oporou a partnerem.
4.Nevstupuj do práce svého trenéra. Výsledky práce svého dítěte uvidíš na soutěži nebo vystoupení.
5.Nebuď svému dítěti trenérem ani porotcem bez odpovědné kvalifikace.
6.Průběžně kontroluj zdravotní stav svého dítěte a informuj trenéra.
7.Taneční soutěže vnímej jako zábavu, těš se z úspěchů svého dítěte a v případě porážky ho utěšuj. Rozbor příčin nech trenérovi.
8.Nechval se před jinými rodiči svými výdaji na taneční činnost svého dítěte.
9.Pamatuj, že jsi autoritou svému dítěti a tvoříš jeho obraz světa.
10.Miluj tanec s vědomím, že na tanci svět nestojí.