Desatero trenéra

1.Miluj tanec a svou práci, vždy a všude propaguj idee tance.
2.Trénuj své svěřence s plným nasazením, užívej všechny své vědomosti. Buď trpělivý a zodpovědný, snaž se být pro tanečníky vzorem a předávej jim lásku k tanci.
3.Prohlubuj stále své vědomosti, znalosti a dovednosti a metody výuky v různých věkových kategoriích.
4.Buď upřímný ke všem svým svěřencům.
5.Nedělej rozdíly mezi tanečníky, dbej o jejích zdraví.
6.Doceňuj tanečníky a jejich rodiče, spolupracuj s nimi. Pro tanečníky buď trenérem a hlavně pedagogem.
7.Pamatuj si, že v průběhu porotování nejsi trenérem.
8.Prokazuj se vysokou morální úrovní, buď vzorem v chování, dbej o svůj vzhled. Buď zodpovědný za to, co předáváš mládeži.
9.Pro dobro svých svěřenců spolupracuj s jinými trenéry. Nezapomínej na celkový fyzický a morální rozvoj tanečníka.
10.Nerozšiřuj negativní informace o jiných trenérech a porotcích.